1988

ANNA BLUME
Ich lieb, ich liebe dir,
Anna Blume.
Ich lieb, ich liebe dir,
ich lieb, ich liebe dir, Anna Blume.

Oh, Anna Blume, ich liebe dir.
Du meiner dich dir,
du weiches Tier,
Anna Blume.

Oh, Anna Blume, love you I me,
one of you makes three,
you her she me,
Anna Blume,
oh, Anna Blume.

Oh, Anna Blume,
du liebes Tier,
du deiner dich dir,
du weibes Tier,
Anna Blume.

Oh, Anna Blume, moi j'aime toi,
ouvrez la porte,
vous deux sont toi.
Ich lieb, ich liebe dir,
Anna Blume.